Babaoğlu Hukuk Bürosuna Hoş Geldiniz.

Avukat Berna Babaoğlu Ulutaş
Avukat Berna Babaoğlu Ulutaş, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul, ve kurumlar nezdinde sağlamak üzere hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmiştir.

Hizmetlerimiz

 • Conceyancing (Purchase or Sale of Property)

 • Information Technology and E-Commerce

 • Employment

 • General Commercial

 • Copyright, Design and Music Performance Rights

 • Personal Injury


 • Violent Crimes

 • Drug & Alcohol Related Crimes

 • Sex Crimes

 • White Collar Crimes

 • Specific Legal Matter

 • Appeals