Avukat Berna Babaoğlu Ulutaş

Avukat Berna Babaoğlu Ulutaş, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul, ve kurumlar nezdinde sağlamak üzere hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmiştir.

Avukatlık Bürosu, İzmir’dedir. İzmir Barosuna 13149 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Kısa Özgeçmiş

  • Berna Babaoğlu Ulutaş 1975 yılında İzmir’de doğmuştur.
  • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
  • Bütün yetki ve sorumlulukları ile 01/11/2002 tarihinde Avukatlık ruhsatnamesini almıştır.
  • Ana dili Türkçedir ve akıcı İngilizce konuşmaktadır.
  • Türkiye Barolar Birliği Sicil Numarası: 58304.
  • İzmir Barosu Sicil Numarası:13149.