Sunduğumuz hizmetler hakkında

Her türlü hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul, ve kurumlar nezdinde sağlamak üzere her alanda ve her türden davalarda müvekkillerimizi temsil ederiz.

Ücretler

  • Ücretlendirme müvekkil ile yapılan ilk görüşmede sözleşme imzalanmadan önce kararlaştırılır.
  • Ücretler genellikle dava değerinin %10′u, %15′i, %20’si ya da %25′idir.
  • Bazı meselelerde ücret harcanan zamana ve emeğe göre harcanan saate göre hesaplanır.
  • Bazı durumlarda ise sabit bir ücret istenir.
  • Tüm bunlar sözleşme öncesinde görüşmede, davanın ya da işin özelliklerine göre karşılıklı olarak konuşulacaktır.